Zarząd

W zarządzie naszego odziału zasiadają:

Jerzy Gołda – Prezes 

Anna Oleszak – Wiceprezes 

Stanisław Starzyński – Wiceprezes 

Franciszek Jaworski – Skarbnik

Joanna Matuszak– Sekretarz

Emilia Szarama – Członek

Sławomir Matczak – Członek

Komisja Rewizyjna:

Barbara Worotnicka – Przewodniczący

Natalia Dembowska – Członek

Barbara Czerniawska – Członek

 

Sąd Koleżeński:

Anna Stencel – Przewodniczący

Zygmunt Krasnodębski – Członek

Aleksander Dettlaff – Członek